Com accelerar la fermentació del llevat

  

  

  

  

  

  

  

EL LLEVAT

  

El llevat és ungrupde fongs, microorganismes,que realitzen processosmetabòlics quetransformen elssucres i, com a conseqüència, generengasos

  

Lde llevatmésutilitzadaéslaSccharomycescerevisiaehi ha diferentssoques

  

LaSccharomyces(del llatí 'sucre' o 'fong del sucre') cerevisiae(de la cervesa) (què gran és el Google), tambéésel llevatutilitzat en l'elaboracióde cervesa, peraixòen algunesreceptesde paomassesde pizzaentre d'altres,podemveureque indiquenllevatde cervesaentre els seusingredients, peròreferint-se al llevat premsat o fresc.

  

  

  

Quines funcionsté el llevat?

  

- Fapossible lafermentació.

  

- Augmentael valornutritiuen subministrara la massaproteïnasuplementària.

  

- Converteix la farina en un productelleuger.

  

  

Dóna unsaborcaracterístic, aquella agradable oloreta a llevat, oi?

  

  

Quines són les necessitatsdel llevat per actuar o fermentar?:

  

- Sucre, com a font d'aliment.

  

- Humitat, senseaiguanopotassimilarcapaliment.

  

- Matèriesnitrogenades, necessitanitrogeniel prende la proteïnade la farina.

  

- Minerals, el llevatnecessitasalsmineralsper a unaactivitatvigorosa.

  

- Temperaturaadequada,mantenirrefrigeratfins almomentdel seu ús.

  

  

  

  

Penseu una cosa: els llevats frescos (o vius) han de fermentar o treballar fora del forn... ja que els fongs moren a temperatures superiors als 55º-60º graus. Això què vol dir?... Doncs que un cop poseu una massa fermentada dins el forn... ja no pujarà més: el procés de fermentació haurà acabat.

  

  

  

- A 10º-15º graus l'activitat fermentativa és molt lenta

  

- A 20º-40º graus augmenta progressivament l'activitat

  

- A 45º graus es frena l'activitat

  

- A 55º graus mor el llevat

  

  

  

  

  

baguettesMercadonaBonPreuCarrefour

  

  

El baixvolumolor i elgust dellevat serà conseqüènciade la baixaactivitatfermentadoradel llevatcongelat, danyatpeltractamenttèrmic. Com més alta sigui la temperatura de congelació, pitjor per al llevat.

  

Gastronomia&Cia

  

  

ACCELEREM LA FERMENTACIÓ

  

  

  

  

 

  

FOTO: Armaris de fermentació per a forns i pastisseries

  

  

  

  

I això com ho traslladem a casa?

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Pa Suís

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Pa Anglès

  

  

coca d'anís

  

  

brioix

  

  

coca de crema de Sant Joan

  

  

Tortell de Reis